Prvé kroky v reklame by mali smerovať ku kvalitnému označeniu firmy, predajní, prevádzok v exteriéri, ako aj k účinnej prezentácii výrobkov vo vnútorných priestoroch. K tomu nám slúži reklamná tabuľa.

Mnohé firmy nevyužívajú dostatočne túto lacnú formu reklamy, čím zbytočne strácajú potenciálnych zákazníkov.

Vyrábame a potláčame veľkoformátové reklamné tabule. Štandardne o hrúbke 0,3 cm alebo 0,5 cm.